KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Odlévací kaučuky - sady
e-shop zdarma Odlévací kaučuky
e-shop zdarma Doplňky
e-shop zdarma Tvrdidla a katalyzátory
e-shop zdarma Hydrofobizační přípravky
e-shop zdarma Silikonové vazelínyReklama:

Lukopren N 6681 - 5kg

Kód: 2385

e-shop zdarma

Charakteristika

Lukopren N 6681 je silikonový dvousložkový polykondenzační kaučuk se zvýšenou tepelnou vodivostí při zachování výborných elektroizolačních vlastností. Je určen k zalévání součástek v elektrotechnice v místech, kde je potřeba zvýšená tepelná vodivost materiálu, např. zalévání transformátorů. Vyrábí se v barvě světle šedé, je výborně probarvitelný. Není určen pro výrobu pružných forem jako běžné silikonové dvousložkové kaučuky.

 

 

LUKOPREN N 6681 je viskózní pasta, která po přídavku LUKOPREN Katalyzátoru vulkanizuje za normální teploty na silikonovou pryž se zvýšenou tepelnou vodivostí. Doporučené dávkování LUKOPREN KATALYZÁTORU je
1,5 hmotnostního %.

 

Základní parametry

 

Vlastnosti kaučukové pasty Lukopren N 6681

Barva:holubičí šeď

Viskozita:19.000 mPa.s

Hustota:1580 kg/m3

 

 

 

Dávkování katalyzátoru1,5 % hmotnosti nebo 2,4 % objemu

 

Příklad dávkování Katalyzátoru do kaučukové pasty Lukopren N 6681:

1.hmotnostně: odvážíme 100 g pasty Lukopren N 6681 a navážíme nebo pipetou nabereme 1,5 g Lukopren Katalyzátoru

2.objemově: odměříme 100 ml kaučukové pasty Lukopren N 6681 a pipetou nabereme 2,4 ml Lukopren Katalyzátoru

 

Upozornění

Zpracovatelnost po smíchání pasty s katalyzátorem (teplota 23 °C, 50 % relativní vlhkost vzduchu) je 20 – 30 min, ztráta lepivosti povrchové vrstvy – 60 min.

 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti vulkanizátu

(po přídavku LUKOPREN Katalyzátoru 1,5 % hmot.)

Tvrdost (ČSN EN ISO 868)57° ShA

Pevnost (ČSN ISO 37)2,20 MPa

Tažnost (ČSN ISO 37)70 %

Tepelná odolnost- 50 až + 180°C

Elektrická pevnost41 kV/mm

Součinitel tepelné vodivosti1,5 W/mK

Lineární smrštění max.0,5 %

 

Použití

LUKOPREN N 6681 je určen na aplikace všude tam, kde je potřeba vedle vysoké elektrické pevnosti i zvýšená tepelná vodivost materiálu. Je výborným elektroizolačním zalévacím materiálem pro elektrotechnické a elektronické součásti
a zařízení. Má malé lineární smrštění a je vhodný zejména pro zalévání citlivých prvků nebo celků. Pasta může být obarvena organickými i anorganickými pigmenty v množství od 0,5 – 5 % hmotnostních v závislosti na požadovaném odstínu.

Kaučuk Lukopren N 6681 má po zvulkanizování velmi nízkou adhezi k ostatním materiálům. Pro zajištění přilnavosti je nutno spojované plochy upravit předem speciálními spojovacími prostředky, tzv. primery. Použití primerů je popsáno
v samostatném prospektu (Pomocné přípravky k silikonovým tmelům a kaučukům).

 

Pracovní postup

Před použitím je nutné pastu Lukoprenu N 6681 řádně promíchat! Podrobný postup, včetně údajů o ochraně zdraví, skladování a likvidaci nespotřebovaných zbytků, je podrobně popsán v základním prospektu pro silikonové kaučuky LUKOPREN N.

Použití pomocných přípravků

Při aplikaci Lukopren N 6681 lze použít všech pomocných přípravků jako Lukopren Separátor, Lukopren Parafinový Separátor, Lukopren Primer A a N a Lukopren Odmašťovač.

 

 

 

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v původních obalech. Výrobek v plastových obalech skladovat max. ve 2 vrstvách. Před upotřebením řádně promíchat!

 

Likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků

 

Lukopren N 6681

Vyprázdněný obal lze likvidovat společně s komunálním odpadem příp. recyklovat jako druhotnou surovinu. Nespotřebované zbytky výrobku lze po provedené vulkanizaci (přidáním katalyzátoru) likvidovat společně
s komunálním odpadem. V původním pastovitém stavu je možná pouze likvidace ve spalovně nebezpečných odpadů.

 

Balení

Lukopren N 6681 kbelík 5 kg

Pozor

Katalyzátor není součástí balení - objednává se samostatně dle potřeby.

5 kg

Cena bez DPH: 1 173,55 Kč

Cena: 1 420,00 Kč

59168 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!