KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Odlévací kaučuky - sady
e-shop zdarma Odlévací kaučuky
e-shop zdarma Doplňky
e-shop zdarma Tvrdidla a katalyzátory
e-shop zdarma Hydrofobizační přípravky
e-shop zdarma Silikonové vazelínyReklama:

Lukopren N 1725 - 5kg

Kód: 0270

e-shop zdarma

Charakteristika

LUKOPREN N 1725 je speciálním silikonovým kaučukem s omezenou stékavostí, proto se LUKOPREN N 1725 používá na aplikace odlévání či otiskování reliéfů a detailů ve svislých polohách. Po přidání 2 % hmotnosti LUKOPRENU Katalyzátoru vulkanizuje pasta LUKOPRENU N 1725 za normální teploty na silikonovou pryž.

 

Použití

Tento typ dvousložkového silikonového kaučuku kondenzačního typu je určen především k výrobě forem pro zhotovování otisků a pro odlévání synt. pryskyřic, sádry, vosku a betonu. Jeho omezená stékavost je využitelná při nanášení na svislých plochách a detailech. Nanášení provádíme štětcem nebo špachtlí podle typu a velikosti předlohy, kterou chceme odlévat. Po zvulkanizování nanesené vrstvy můžeme bez problémů s vytvořenou formou manipulovat a odlévat do ní různé typy zmiňovaných materiálů.

 

Mísení Lukoprenu N 1725 s Lukoprenem Katalyzátorem

Lukopren N 1725 je třeba nejdříve homogenizovat rozmícháním v obalu. Následně se do pasty nadávkuje Lukopren Katalyzátor ( 2 % na hmotnost pasty, 2,5 % na objem pasty) a směs se rovnoměrně promíchá. Pro mísení pasty a katalyzátoru je vhodné použít širší nádobku a bránit vmíchání vzduchu do hmoty. Poté se směs aplikuje litím úzkým pramenem nebo natíráním štětcem či nanášením špachtlí. Vzhledem k vysoké viskozitě směsi je stížen odchod vzduchových bublin přimíchaných do směsi během vmíchávání katalyzátoru. Snadnějšího odchodu vzduchových bublin lze dosáhnout evakuací směsi za pomoci vývěvy.

 

Základní parametry

 

Vlastnosti kaučukové pasty Lukopren N 1725

Barva :okrová

Viskozita:190-250 Pa.s./20 °C

Hustota:1250kg/m3

 

 

 

Dávkování katalyzátoru 2,0 % hmot. (2,5 % obj.)

 

Příklad dávkování katalyzátoru do kaučukové pasty Lukopren N 1725:

1.hmotnostně: odvážíme 100 g pasty Lukopren N 1725 a navážíme nebo pipetou

nabereme 2 g (=ml) Lukoprenu Katalyzátoru

2.objemově: odměříme 100 ml kaučukové pasty Lukopren N 1725 a pipetou

nabereme 2,5 ml (=g) Lukoprenu Katalyzátoru

 

Doba zpracovatelnosti:20 – 30 minut

Doba odformování:24 hodin

 

Upozornění!

Kaučuková pasta není určena k dalšímu probarvování ani k mísení s jinými přísadami např. k získání nižší viskozity, ředění, apod.

 

 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti vulkanizátu

(po přídavku LUKOPREN Katalyzátoru 2 % hmot.)

Tvrdost (ČSN EN ISO 868):55-60 ShA

Pevnost (ČSN ISO 37):2,9 MPa

Tažnost (ČSN ISO 37):110 %

Tepelná odolnost:- 50 až + 180°C

Měrný odpor:min. 1012 (?.cm)

Elektrická pevnost:min. 13 (kV/mm)

Lineární smrštění:0,5% max.

 

Hlavní použití:

·výroba pružných jedno či vícedílných forem pro odlévání a otiskování

·ideální pro práci v oborech opravy a rekonstrukce uměleckých objektů a jejich doplňků (erby, sochy, plastiky, busty apod.), dále pak v oborech restaurátorství aštukatérství

·vhodný pro odlévání materiálů jako např. vosk, beton, pryskyřice, sádra, různé stavební směsi, apod.

 

Pracovní postup

Podrobný postup výroby forem, včetně údajů o ochraně zdraví, skladování a likvidaci nespotřebovaných zbytků, je podrobně popsán v základním prospektu pro silikonové kaučuky LUKOPREN N.

 

Použití pomocných přípravků

Při aplikaci Lukoprenu N 1725 lze použít všech pomocných přípravků jako Lukopren Separátor, Lukopren Parafinový Separátor, Lukopren Primer A a N a Lukopren Odmašťovač.

 

Ochrana zdraví

Lukopren Katalyzátor je dle platných předpisů klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte etiketu a bezpečnostní list a řiďte se tam uvedenými pokyny.

 

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v původních obalech. Výrobek v plastových obalech skladovat max. ve 2 vrstvách.

Před upotřebením řádně promíchat!

 

 

Likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků

 

Lukopren N 1725

Vyprázdněný obal lze likvidovat společně s komunálním odpadem příp. recyklovat jako druhotnou surovinu. Nespotřebované zbytky výrobku lze po provedené vulkanizaci (přidáním katalyzátoru) likvidovat společně
s komunálním odpadem. V původním pastovitém stavu je možná pouze likvidace ve spalovně nebezpečných odpadů.

 

Balení

 

Lukopren N 1725 kbelík5 kg

Pozor

Katalyzátor není součástí balení - objednává se samostatně dle potřeby.

 

 

 

5 kg

Cena bez DPH: 1 429,75 Kč

Cena: 1 730,- Kč

59168 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!