KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Odlévací kaučuky - sady
e-shop zdarma Odlévací kaučuky
e-shop zdarma Doplňky
e-shop zdarma Tvrdidla a katalyzátory
e-shop zdarma Hydrofobizační přípravky
e-shop zdarma Silikonové vazelínyReklama:

Lukopren N Super sada

Kód: 0272

e-shop zdarma

Charakteristika

LUKOPREN N SUPER je středně viskózní pasta, která má po zvulkanizování na silikonovou pryž výrazně vyšší tažnost a odolnost vůči natržení. Z tohoto důvodu se doporučuje především na výrobu náročnějších forem. Po přidání 2,5 % hmotnosti LUKOPRENU Katalyzátoru vulkanizuje pasta LUKOPRENU N SUPER za normální teploty na silikonovou pryž.

 

Použití

LUKOPREN N SUPER je kaučuk s nejnižší viskozitou, s výbornou zatékavostí a věrností otisků. Využívá se v defektoskopii a elektrotechnice. Umožňuje dobré probarvování pomocí anorganickýcha vybraných organických pigmentů. Do forem z LUKOPRENU N SUPER není vhodné odlévat nízkotavitelné kovy a používat formy ze zmiňovaného kaučuku na jakékoliv podobné aplikace s vyšší teplotou odlévaného materiálu.

 

 

Mísení Lukoprenu Ns Lukoprenem Katalyzátorem

Lukopren N SUPER je třeba nejdříve homogenizovat rozmícháním v obalu. Následně se do pasty nadávkuje Lukopren Katalyzátor ( 2,5 % na hmotnost pasty, 2,5 % na objem pasty) a směs se rovnoměrně promíchá. Pro mísení pasty a katalyzátoru je vhodné použít širší nádobku a bránit vmíchání vzduchu do hmoty. Poté se směs aplikuje litím úzkým pramenem na určený předmět. Vzhledem k nízké viskozitě směsi je odchod vzduchových bublin přimíchaných do směsi během vmíchávání katalyzátoru poměrně snadný, pokud chceme dosáhnout snadnějšího odchodu vzduchových bublin použijeme pro evakuaci směsi vývěvu.

 

Základní parametry

 

Vlastnosti kaučukové pasty Lukopren N SUPER

Barva :transparent, modrá

Viskozita:6-10 Pa.s./20 °C

Hustota:1040kg/m3

 

Lukopren Katalyzátor

Barva:čirá až slabě nažloutlá

Hustota:1050 kg/m3

Viskozita:

 

Dávkování katalyzátoru 2,5 % hmot. (2,5 % obj.)

 

 

Příklad dávkování katalyzátoru do kaučukové pasty Lukopren N SUPER:

1.hmotnostně: odvážíme 100 g pasty Lukopren N SUPER a navážíme nebo pipetou

nabereme 2,5 g (=ml) Lukoprenu Katalyzátoru

2.objemově: odměříme 100 ml kaučukové pasty Lukopren N SUPER a pipetou

nabereme 2,5 ml (=g) Lukoprenu Katalyzátoru

 

Doba zpracovatelnosti:45 – 60 minut

Doba odformování:24 hodin

 

Upozornění!

Silikonový kaučuk LUKOPREN N SUPER lze jako jeden z mála probarvovat při zpracování. Podrobný návod na probarvení silikonového kaučuku najdete v základním prospektu pro silikonové kaučuky LUKOPREN N.

 

 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti vulkanizátu

(po přídavku LUKOPRENU Katalyzátoru 2,5 % hmot.)

Tvrdost (ČSN EN ISO 868):30-35 ShA

Pevnost (ČSN ISO 37):1,4 MPa

Tažnost (ČSN ISO 37):200 %

Tepelná odolnost:- 50 až + 180°C

Lineární smrštění:0,6% max.

 

Hlavní použití:

·výroba jednoduchých i náročnějších forem

·pro výrobu náročných forem se zápornýmy úhly, modelářství, bižuterie, štukatérství, apod.

·vhodný pro odlévání materiálů jako např. sádra, pryskyřice, vosk, beton, různé stavební směsi, apod.

 

Pracovní postup

Podrobný postup výroby forem, včetně údajů o ochraně zdraví, skladování a likvidaci nespotřebovaných zbytků, je podrobně popsán v základním prospektu pro silikonové kaučuky LUKOPREN N.

 

Použití pomocných přípravků

Při aplikaci Lukoprenu N SUPER lze použít všech pomocných přípravků jako Lukopren Separátor, Lukopren Parafinový Separátor, Lukopren Primer A a N a Lukopren Odmašťovač.

 

Ochrana zdraví

Lukopren Katalyzátor je dle platných předpisů klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte etiketu a bezpečnostní list a řiďte se tam uvedenými pokyny.

 

Balení

Kartonek1kg

(pasta Lukopren N SUPER + 30 g Lukoprenu Katalyzátoru + pipeta)

Lukopren N SUPER kbelík5 kg

Lukopren Katalyzátor30g

Lukopren Katalyzátor300g

Lukopren Katalyzátor1kg

Lukopren Katalyzátor3kg

 

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v původních obalech. Výrobek v plastových obalech skladovat max. ve 2 vrstvách.

Před upotřebením řádně promíchat!

 

 

Likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků

 

Lukopren N Super

Vyprázdněný obal lze likvidovat společně s komunálním odpadem příp. recyklovat jako druhotnou surovinu. Nespotřebované zbytky výrobku lze po provedené vulkanizaci (přidáním katalyzátoru) likvidovat společně
s komunálním odpadem. V původním pastovitém stavu je možná pouze likvidace ve spalovně nebezpečných odpadů.

 

Lukopren Katalyzátor

Zbytky spálit ve spalovnách nebezpečného odpadu, vypláchnuté obaly je možné recyklovat nebo likvidovat jako komunální odpad. Přípravek nesmí vniknout do zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod.

 

Cena bez DPH: 438,02 Kč

Cena: 530,00 Kč

59169 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!