KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Odlévací kaučuky - sady
e-shop zdarma Odlévací kaučuky
e-shop zdarma Doplňky
e-shop zdarma Tvrdidla a katalyzátory
e-shop zdarma Hydrofobizační přípravky
e-shop zdarma Silikonové vazelínyReklama:

Lukopren N 6681 sada

Kód: 1922

e-shop zdarma

Charakteristika

Lukopren N 6681 je silikonový dvousložkový polykondenzační kaučuk se zvýšenou tepelnou vodivostí při zachování výborných elektroizolačních vlastností. Je určen k zalévání součástek v elektrotechnice v místech, kde je potřeba zvýšená tepelná vodivost materiálu, např. zalévání transformátorů. Vyrábí se v barvě světle šedé, je výborně probarvitelný. Není určen pro výrobu pružných forem jako běžné silikonové dvousložkové kaučuky.

 

 

LUKOPREN N 6681 je viskózní pasta, která po přídavku LUKOPREN Katalyzátoru vulkanizuje za normální teploty na silikonovou pryž se zvýšenou tepelnou vodivostí. Doporučené dávkování LUKOPREN KATALYZÁTORU je
1,5 hmotnostního %.

 

Základní parametry

 

Vlastnosti kaučukové pasty Lukopren N 6681

Barva:holubičí šeď

Viskozita:19.000 mPa.s

Hustota:1580 kg/m3

 

Vlastnosti Lukoprenu Katalyzátoru

Barvačirá až slabě nažloutlá

Hustota1050 kg/m3

Viskozita mPa.s

 

Dávkování katalyzátoru1,5 % hmotnosti nebo 2,4 % objemu

 

Příklad dávkování Katalyzátoru do kaučukové pasty Lukopren N 6681:

1.hmotnostně: odvážíme 100 g pasty Lukopren N 6681 a navážíme nebo pipetou nabereme 1,5 g Lukopren Katalyzátoru

2.objemově: odměříme 100 ml kaučukové pasty Lukopren N 6681 a pipetou nabereme 2,4 ml Lukopren Katalyzátoru

 

Upozornění

Zpracovatelnost po smíchání pasty s katalyzátorem (teplota 23 °C, 50 % relativní vlhkost vzduchu) je 20 – 30 min, ztráta lepivosti povrchové vrstvy – 60 min.

 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti vulkanizátu

(po přídavku LUKOPREN Katalyzátoru 1,5 % hmot.)

Tvrdost (ČSN EN ISO 868)57° ShA

Pevnost (ČSN ISO 37)2,20 MPa

Tažnost (ČSN ISO 37)70 %

Tepelná odolnost- 50 až + 180°C

Elektrická pevnost41 kV/mm

Součinitel tepelné vodivosti1,5 W/mK

Lineární smrštění max.0,5 %

 

Použití

LUKOPREN N 6681 je určen na aplikace všude tam, kde je potřeba vedle vysoké elektrické pevnosti i zvýšená tepelná vodivost materiálu. Je výborným elektroizolačním zalévacím materiálem pro elektrotechnické a elektronické součásti
a zařízení. Má malé lineární smrštění a je vhodný zejména pro zalévání citlivých prvků nebo celků. Pasta může být obarvena organickými i anorganickými pigmenty v množství od 0,5 – 5 % hmotnostních v závislosti na požadovaném odstínu.

Kaučuk Lukopren N 6681 má po zvulkanizování velmi nízkou adhezi k ostatním materiálům. Pro zajištění přilnavosti je nutno spojované plochy upravit předem speciálními spojovacími prostředky, tzv. primery. Použití primerů je popsáno
v samostatném prospektu (Pomocné přípravky k silikonovým tmelům a kaučukům).

 

Pracovní postup

Před použitím je nutné pastu Lukoprenu N 6681 řádně promíchat! Podrobný postup, včetně údajů o ochraně zdraví, skladování a likvidaci nespotřebovaných zbytků, je podrobně popsán v základním prospektu pro silikonové kaučuky LUKOPREN N.

Použití pomocných přípravků

Při aplikaci Lukopren N 6681 lze použít všech pomocných přípravků jako Lukopren Separátor, Lukopren Parafinový Separátor, Lukopren Primer A a N a Lukopren Odmašťovač.

 

Ochrana zdraví

Lukopren Katalyzátor je dle platných předpisů klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte etiketu a bezpečnostní list a řiďte se tam uvedenými pokyny.

 

Balení

Kartonek1kg

(pasta Lukopren N 6681 + 30 g Lukoprenu Katalyzátoru + pipeta)

Lukopren N 6681 kbelík5kg

Lukopren Katalyzátor lahvička30 g

Lukopren Katalyzátor lahvička150g

Lukopren Katalyzátor lahvička300g

 

Skladovatelnost

12 měsíců od data výroby v původních obalech. Výrobek v plastových obalech skladovat max. ve 2 vrstvách. Před upotřebením řádně promíchat!

 

Likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků

 

Lukopren N 6681

Vyprázdněný obal lze likvidovat společně s komunálním odpadem příp. recyklovat jako druhotnou surovinu. Nespotřebované zbytky výrobku lze po provedené vulkanizaci (přidáním katalyzátoru) likvidovat společně
s komunálním odpadem. V původním pastovitém stavu je možná pouze likvidace ve spalovně nebezpečných odpadů.

 

Lukopren Katalyzátor

Zbytky spálit ve spalovnách nebezpečného odpadu, vypláchnuté obaly je možné recyklovat nebo likvidovat jako komunální odpad. Přípravek nesmí vniknout do zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod.

1 kg

Cena bez DPH: 296,69 Kč

Cena: 359,00 Kč

59168 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!